Studio Details
Beijing , CHINA


Bikram Yoga BEIJING
JINGZHICHAN 208 ROOM, ENJI GARDEN, WANSHOU ROAD,
HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, CHINA,
100142

Phone : 86+(010)88117739 86+18611631383

Director : XIANG LI
Email
Website : www.bikramyogajingzhichan.com/

Time Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
PM C L A S S E S
12:00 class class class class class class class
2:00 class class class class class class class
4:30 class class class class class class class
7:00 class class class class class      


Home
| Franchise info | Teacher Training | Seminars | About Bikram Yoga | Contact Us

Copyright © 2014 bikramyoga.com